Alles Kunst

Spiegelen

Spiegelen

Jezelf leren kennen.
Tijdens de cursus “Spiegelen” leert de cliënt niet alleen eigen zijn hond beter kennen en hoe hij zijn hond nieuwe vaardigheden kan aanleren, hij leert vaak ook zichzelf beter kennen. Als de hond een oefening oppikt of juist niet oppikt, heeft dat vaak te maken met wat hij zelf doet. Door dit samen met een therapiehond begeleider uit te pluizen, wordt het zelfinzicht vergroot. Ook pikken de honden het feilloos op, wanneer hun baas minder lekker in zijn vel zit. Zij reageren hierop met hun eigen gedrag, wat wij ‘spiegelen’ noemen. De therapiehond begeleider van Alles-Hond leert de cliënt dit gedrag (en de betekenis ervan) te herkennen. Regelmatig is de cliënt beter in staat om zijn  eigen gedrag en emoties te reguleren met dit inzicht. De cliënt kan voorkomen dat hij over zijn eigen grenzen heen gaat, omdat hij door middel van de hond eerder ziet dat hij een grens bereikt heeft.