Alles Kunst

Therapiehond begeleiding

Therapiehond begeleiding

Assistentiehonden, Therapiehonden (ook wel “buddy hond”) en Hulphonden zijn “gewone” honden met een speciale taak.

Hulpvraag

De taak van de hond hangt af van de hulpvraag van de cliënt en kan eindeloos variëren. Bij Alles-Hond wordt de assistentie hond van de cliënt opgeleid door hun eigen baasje onder begeleiding van de therapiehond begeleider van Alles-Hond. Op deze manier is het mogelijk om hen vaardigheden aan te leren die specifiek aansluiten bij de behoefte van de cliënt zelf.

Coaching en training

Alles-Hond helpt door middel van training en coaching met het aanleren van deze vaardigheden en denkt mee over de wijze waarop jouw hond een oplossing kan bieden in verschillende situaties. Wanneer de cliënt de hond van pup af aan opleidt zal er een mooi “team” ontstaan en zullen zowel cliënt als hond veel van elkaar kunnen leren. De cliënt weet van pup af aan wat er met de hond is gebeurd en kennen elkaar door en door. Dat is een grote meerwaarde en heel anders wanneer een hond na +/- 18 maanden wordt geplaatst en dan nog moet worden gevormd naar de hulpvraag van de cliënt. De opleiding kost veel tijd en energie en dat moet niet worden onderschat.

Zelfvertrouwen

Een assistentiehond kan een enorme boost geven aan het zelfvertrouwen van zijn baas. Met een hond aan je zijde is het vaak weer mogelijk om meer dingen te ondernemen die andere mensen zonder psychische of fysieke problemen ook doen. Hierdoor voelen zowel ouderen als jongeren zich weer wat meer zoals hun leeftijdsgenoten, wat het zelfvertrouwen goed doet. Daarnaast is de hond een onvoorwaardelijke steun voor de cliënt. Altijd en overal!!!!

Maatschappelijk aanvaardbaar gedrag

De opgeleide honden van Alles-Hond worden zo opgeleid dat ze zich ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ gedragen, zodat zij geen last vormen voor anderen, wanneer zij met hun baas op stap zijn. De honden moeten in staat zijn zich keurig te gedragen in diverse situaties. Denk aan het bezoeken van winkels, openbare gelegenheden, bioscoop, dagbesteding of restaurant

Taken Assistentie hond

De taken van de assistentiehond zijn afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt enkele voorbeelden zijn:

 • Blaffen op commando
 • Apporteren van verschillende voorwerpen
 • Het wekken van de baas bij een nachtmerrie
 • Het ’s ochtends wekken van de baas, wanneer hij of zij op moet staan
 • Het op de baas gaan zitten of liggen om hem of haar tot rust te brengen
 • Het helpen ‘terugkomen’ van de baas bij dissociatie;
 • De baas steunen bij onveilig voelen of paniek
 • Blokken in de supermarkt
 • Afstand creëren
 • Het waarschuwen bij een lage suikerspiegel.
 • Waarschuwen bij een aankomende epileptische aanval
 • Steun bij stress, overprikkeling, sociale contacten, emoties
 • Verbeteren van de concentratie, zelfvertrouwen en structuur

De honden die worden opgeleid bij Alles-Hond krijgen een hesje met het label “assistentie hond in opleiding” en de cliënt krijgt een pasje zodat de cliënt zich kan legitimeren.

Heeft de hond de opleiding doorlopen en alle examens positief afgelegd dan krijgt de hond het definitieve label “assistentie hond”  en de cliënt het definitieve pasje.

Duur opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de leeftijd van de hond en van de (soort)hulpvraag.

Meestal ben je wel 2 jaar bezig wanneer een pup wordt opgeleid tot assistentie hond en het leren houd daarna niet op want de hond moet “up to date” blijven. Wanneer de pup in huis komt zal de cliënt  twee keer per week begeleid worden NAAST de wekelijkse puppycursus. Daarna 1 x per week, 1 x per twee weken en daarna maandelijks. De begeleiding start aan huis maar zal daarna ook op locatie zijn bij voorbeeld in een supermarkt of op het veld.

Kosten

Per sessie (team training)zijn de kosten 53,00 euro en 0.29 eurocent per kilometer.

Alleen training hulphond zonder baasje zijn de kosten 75,00 euro per sessie  (5 kwartier).

De opbouw van de les is als volgt: Tien minuten voorbespreking(b.v. hoe gingen de oefeningen, wat ging er goed en wat niet). Half uur: Nieuwe oefeningen in de praktijk voordoen en oefenen, vragen stellen en nabespreking. Alle oefeningen worden uitgebreid beschreven in de Hand Out of in de later nagestuurde email zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de uitvoering van de oefeningen. Per email krijgt de cliënt na de les alles wat besproken is samen met  de verbeterpunten en opmerkingen uitgebreid toegelicht.

De kosten van het “hond in opleiding hesje”: Euro 49,50

Pasje leerling : gratis    Pasje definitief: 25,75 (3 stuks)

Examen: Euro 125,00

Mocht u na bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Margriet Luinge